Professional publications and columns

Download
Ministry of Foreign Affairs: Evaluation of the covenant with the Netherlands Environmental Assessment Agency
Also available on the site of the ministry of foreign afffairs: https://www.government.nl/binaries/government/documenten/reports/2021/08/30/evaluation-of-the-pbl-dgis-covenant/Evaluation+PBL-DGIS+covenant.pdf
20210831 Final report evaluation PBL DGI
Adobe Acrobat Document 4.1 MB
Download
European Commission DG Regio: Provision of the draft rules of procedure of the European Urban Initiative Steering group
EIU Rules of Procedure and Narrative May
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
Download
Onderzoek governance NOVI Noordzeekanaalgebied
Governance NZKG eindrapport_26maart2021.
Adobe Acrobat Document 428.4 KB

2010 - 2015: Columns in Virtueel Bestuur (Association of Public Management Professionals)

 1. Nooteboom, S.G. (2015). Het organiseren van innovatie door transformatief leren. Virtueel Bestuur, 2015 (July). 
 2. Nooteboom, S.G. (2014). Next frontier in Impact Assessment: bijvoorbeeld van de wereldvoedselvoorziening. Virtueel Bestuur, 2014.
 3. Nooteboom, S.G. (2014). Disruptive innovations en global public goods. Virtueel Bestuur, 2014.
 4. Nooteboom, S.G. (2014). Jeroen Pauw’s experiment en waarom de sociale wetenschap beter kan. Virtueel Bestuur, 2014.
 5. Nooteboom, S.G. (2013). Fact checken bij overheidsbesluiten: wat we kunnen leren van Afrika. Virtueel Bestuur.
 6. Nooteboom, S.G. (2013). Internationale verslavingsklinieken voor veerkracht in een glocaliserende wereld. Virtueel Bestuur.
 7. Nooteboom, S.G. (2013). Constructief ingrijpen in Syrië en / of de Centraal Afrikaanse Republiek. Virtueel Bestuur.
 8. Nooteboom, S.G. (2013). Leiderschap als strijd tussen vijandbeelden. Virtueel Bestuur.
 9. Nooteboom, S.G. (2013). Zo anders zijn mensen in ontwikkelingslanden ook weer niet. Virtueel Bestuur.
 10. Nooteboom, S.G. (2011, February 01). Professionele ruimte om te helen. Virtueel Bestuur
 11. Nooteboom, S.G. (2011, April 01). het EPD: over rationele en irrationele angst. Virtueel Bestuur
 12. Nooteboom, S.G. (2010, September 01). Bedrijfsvoering binnen de overheid: Sociale media en de overheid. Virtueel Bestuur
 13. Nooteboom, S.G. (2010, July 01). Bedrijfsvoering binnen de overheid: een droom over belonen van verbindend leiderschap. Virtueel Bestuur
 14. Nooteboom, S.G. (2010, April 01). Programmamanagement en de ambtenaren. Vitueel Bestuur
 15. Nooteboom, S.G. (2010, November 01). Realistisch populisme? Waarom volgens Ha-Joon Chang de overheid juist groter moet worden. Virtueel Bestuur
 16. Nooteboom, S.G. (2010, January 01). De enquête voor de kilometerheffing. Virtueel Bestuur

2011 - 2012: Columns in Volkskrant Opinie (Dutch daily newspaper, online edition)

1995 - 2023 Various impact assessment-related professional papers

 1. Andreas Versmann, Sibout Nooteboom (2023). Checking the consistency of EU legislation with the Climate Law and the do-no-significant-harm principle. An evaluation of Impact Assessments of the European Commission. April 2023. Commissioned by WWF, Brussels. Public Strategy for Sustainable Development Brussels
 2. Nooteboom, S.G. (2009). PlanMER: kans voor structuurvisies. Ruimtelijke Ordening Magazine, nov 2009.
 3. Nooteboom, S.G. (2007). Lessons from SEA for linear transport infrastructure. Paper presented an an international of Partners for Roads, congress , Sept 2007.: Prague.
 4. Van Buuren A, Nooteboom SG. De planmer als verrijking van het proces, in: MER-Nieuws, Ministry of Transport, Public Works and Water Management 2007.
 5. Jong, D. de & Nooteboom, S.G. (2002). Verdwalen we in een woud van beleidstoetsen? Openbaar Bestuur, 16-18.
 6. Nooteboom, S.G. (1999). Environmental assessments of strategic decisions and project decisions: links and benefits. (External report). Den Haag: Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment.
 7. Nooteboom, S.G. (1998). Europese richtlijn voor milieueffectbeoordeling van strategische besluiten. Kenmerken. Tijdschrift voor Milieu-effectrapportage, 1998 (2).
 8. Nooteboom, S.G. (1996). Strategic Environmental Assessment of Slovene transport policy. Paper presented at the annual meeting of the International Association for Impact Assessment: Estoril.
 9. Broodbakker, N., Nooteboom, S.G., Lemkecher, B. & Haan, M.. de (1995). Etude d'Impact du secteur de l'assainissement sur l'environnement. IVeme projet d'assainissement urbain. (External report). Washington: Office National de l'Assainissement de Tunisie / World Bank.

1994 - 2017: Arena and Milieu (journal of the VVM, the Dutch Association of Environmental Professionals)

 1. Samenwerken met de tegenpartij (collaborating with the enemy). In  Dutch. About how the Dutch consensus culture is becoming less different and what it means according to Adam Kahane in his book Collaborating with the enemy. How to work with someone you don't agree with or like or trust. In: Milieu 2017 (5)
 2. Nooteboom, S.G. (2015). Indammen negatieve effecten waterkracht loont. Milieu. Tijdschrift voor Milieukunde, 2015 (July), 13-15.
 3. Nooteboom, S.G. (2009). PlanMER en structuurvisie. Komisch duo of sterk team? Milieu. Tijdschrift voor Milieukunde, nov. 2009.
 4. Nooteboom, S.G. (2007). Transitiemanagement een blijvertje. Milieu. Tijdschrift voor Milieukunde, 2007 (1), 25-29.
 5. Nelemans, M. & Nooteboom, S.G. (2001). Transitiemanagement: hoe verder na NMP4? Arena, 4, 4-5.
 6. Nooteboom, S.G. (2001). . Ecologisch planbureau als geloofwaardige scheidsrechter. Arena, 17-17.
 7. Nooteboom, S.G. (2000). Duurzame ontwikkeling moet heilige graal blijven. Arena.
 8. Nooteboom, S.G. (1999). Zelfstandiger decentraal milieubeleid: Schenk vertrouwen en monitor. Arena, 1999 (4).
 9. Nooteboom, S.G. & Bakker, J.J. (1994). De toetsbaarheid van het natuurbeleid. Milieu. Tijdschrift voor Milieukunde.

1998 - 2014: Various professional publications

 1. Nooteboom, S.G. (2014). De politiek creëert zelf die falende ICT projecten met ‘minder’ (‘minder overheid, minder..). Vereniging bestuurskunde. (available: 12 may 2014).
 2. Deelstra, Y., Nooteboom, S.G. & Teisman, G.R. (2011). Tussen zelf doen en overlaten. Aanzet tot een sturingsfilosofie voor het waterbeleid. (External report). Den Haag: DHV / Ministry of Transport and Waterways.
 3. Nooteboom, Sibout; Ytsen Deelstra; Job van den Berg; Wouter Kesseler( 2012). Mastercircles: Management development als onderdeel van het primair proces. About how HRM management can be integrated into primary processes of knowledge organisations. In: Tijdschrift voor Management Development Dialoog jaargang 20 (4) : 32-36.
 4. Nooteboom, S.G. (2011, April 29). Het nieuwe werken als versneller van transities. Plein Overheid
 5. Nooteboom, S.G. (2010). Masterclassmethode werpt vruchten af. Netwerkprocessen in een stroomversnelling. BinnenbeRijk, 2010 (3), 10-11.
 6. Nooteboom, S.G. (2010). Prikkelen tot nieuw gedrag. Ontmoeting tussen twee denkwijzen. Interview met Mark van Twist, Martijn van der Steen en Sibout Nooteboom.
 7. Heijden, J. van der, Hilten, L. van, Nooteboom, S.G., Gerrits, L. & Schroeders, J. (2009). Projecteindrapportage Transitie als Benchmark. (External report). Utrecht: AT Osborne.
 8. Nooteboom, S.G., Weijnen, C.F. & Berg, J. van den (2007). Masterclass Strategisch Vernieuwen; de weerslag (vertrouwelijk rapport). (External report). Den Haag: Ministerie VenW (directie kennis & Innovatie).
 9. Broekhuizen, K., Deelstra, Y., Bruin, E. de, Nooteboom, S.G. & Holahan, R. (2008). In search of good water governance. An exploration of water governance arrangements abroad. (External report). Den Haag: Ministry of Transportation and Water Works / DHV.
 10. Nooteboom, S.G. & Broumels, J. (2008). Nature and Environment as assets. Evaluation of the nature and environment program for the Netherlands Antilles 2004-2007. (External report). Amersfoort: USONA / DHV / Ministry of Internal Affairs.
 11. Nooteboom, S.G. (2007). Lessons from SEA for linear transport infrastructure. Paper presented an an international of Partners for Roads, congress , Sept 2007. Prague.
 12. Nooteboom, S.G. (2003). Handreiking Duurzame Ontwikkeling in Beleid. Naar een gemeenschappelijke taal over duurzame ontwikkeling. VROM Experimenten Duurzame Ontwikkeling. (External report). Den Haag: Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment.
 13. Molendijk, K., Draaijers, G., Diepenmaat, H.B., Groen, W., Nooteboom, S.G., Kamp, J.A.J. op den & Weterings, R. (2002). Transitiemonitoring. Naar een nieuwe vorm van monitoring ter ondersteuning van transitiebeleid. (External report). Den Haag: Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment.
 14. Nooteboom, S.G. (2001). Transitiemanagement: een nieuwe manier om beleid te maken. Management en Bestuur.
 15. Groote, W., Henckens, Th., Innanen, S. & Nooteboom, S.G. (2000). Transport en Milieu in Oost-Europa: naar een gezamenlijke benadering. Ruimtelijke Ordening Magazine.