Dutch language scientific publications

Download
Vitale netwerken Den Haag fase 1
Verslag onderzoek Mona Lisa fase 1 defin
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
 1. Nooteboom, S.G. & J. van Popering, 2022. Datavaardigheid bij de gemeente Den Haag. Verkenning van de vitaliteit van netwerken rond data-intensieve milieu- en duurzaamheidsthema’s. GovernEUR.
 2. Nooteboom, S.G. & Teisman, G.R. (2008). Bestuurlijk vermogen. De cruciale rol van adaptieve netwerken. Bestuurskunde, 17 (1), 90-100.
 3. Nooteboom, S.G. (2006). Bestuurlijk vermogen. Co-evolutie als overlevingsstrategie. Amersfoort: DHV/ Erasmus Universiteit. http://hdl.handle.net/1765/26592
 4. Heijden, J. van der & Nooteboom, S.G. (2009). Transitie als benchmark. In M. van Gils & B. de Jong (Eds.), De Nederlandse Mainports onder druk. Spectrum.
 5. Dijk, J.K. van, Huntjens, P., Nooteboom, S.G. & Vlaanderen, A. (2008). Het team als krachtig instrument van gebiedsontwikkeling. (External report). Gouda: Habiforum.
 6. Nooteboom, S.G. & Hof, J. van 't (2008). Vier vertrouwensrisico's bij complexe samenwerking. Grondzaken in de praktijk.
 7. Nooteboom, S.G., Teisman, G.R., Meer, F.B., Edelenbos, J., Klijn, E.H., Klaassen, H.L. & Reudink, M.A. (2002). Evalueren om te leren. Naar een evaluatiearrangement voor de vijfde nota RO. (External report). Den Haag: Ministry of Housing Spatial Planning and the Environment.
 8. Nooteboom, Sibout; Deelstra, Ytsen; Berg, Job van den; Kesseler, Wouter (2012).  Mastercircles: management development als onderdeel van het primaire proces. In: Tijdschrift voor management development (20): 4: pp 32-36.
 9. Teisman, G.R. & Nooteboom, S.G. (2009). Bestuurskundigen laten kansen liggen. Slotbeschouwing Special Issue on Public Management of Climate Change. Bestuurskunde, dec. 2009.
 10. Termeer, C., Meijerink, S. & Nooteboom, S.G. (2009). Klimaatneutrale of klimaatbestendige bestuurskunde? Introduction Special Issue on Public Management of Climate Change. Bestuurskunde, dec. 2009.
 11. Veld, R.J. in 't, Teisman, G.R., Ligthart, M., Buuren, M.W. van, Gerrits, L., Nooteboom, S.G. & Moes, W. (2009). Loslaten, maar niet overlaten. Succesvol regionaal water governance en de rol van rijkspartijen. Den Haag: RMNO.
 12. Teisman, G.R. & Nooteboom, S.G. (2008). Een gunstig klimaat voor hoogwaardige gebiedsontwikkeling. Hoofdstuk 6. In F. de Pater, J. Spit & P. Driessen (Eds.), Klimaatverandering en ruimtelijke ordening, Nationaal Onderzoekprogramma Klimaat voor Ruimte (pp. 39-45). Nationaal Onderzoekprogramma Klimaat voor Ruimte.
 13. Nooteboom, S.G. & Berlo, D. van (2011). overheid 2.0: aanspreekbaar en aansprekend. Bestuurskunde, 27-34.
 14. Teisman, G.R., Boons, F.A.A., Buuren, M.W. van, Marks, P.K., Nooteboom, S.G. & Moes, W. (2008). Decibel-debat of duurzaamheidsdialoog. (External report, Pre-advies Verkeer en Waterstaat). Den Haag: Ministerie Verkeer en Waterstaat.
 15. Buuren, M.W. van & Nooteboom, S.G. (2006). Evaluatie Strategische Milieubeoordeling Zuiderzeelijn. (External report). Den Haag: Ministerie van V&W.
 16. Nooteboom, S.G. & Jong, D. de (2004). Beleidstoetsen: verplichte interacties met een inhoudelijke drijfveer. In P. van der Knaap & A. Schilder (Eds.), : Resultaatgericht sturen en evalueren. Nieuwe perspectieven op beleidsinstrumenten en beleidsevaluatie. Den Haag: Sdu.
 17. Teisman, G.R., Edelenbos, J., Soeterbroek, F.G.J. & Nooteboom, S.G. (2003). Positionering Ruimtelijke Kwaliteitstoets. Effectief bijdragen aan het vergroten van ruimtelijke kwaliteit in complexe afwegingsprocessen. (External report). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.